Διαδικασίες Εισδοχής

Λειτουργός του Συνδέσμου θα έρθει σε επικοινωνία με τους γονείς/ κηδεμόνες για διευθέτηση συνέντευξης και αξιολόγησης του ατόμου.

Αν το άτομο πληροί τα κριτήρια εισδοχής και νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις στο χώρο θα διευθετηθεί δοκιμαστική περίοδος ένταξης.

Η όλη διαδικασία εποπτεύεται από την πολυθεματική ομάδα του Συνδέσμου.