Προγράμματα ένταξης στην κοινωνία

Τα πιο πάνω προγράμματα αποσκοπούν στην ευημερία και την ένταξη των ατόμων στην κοινότητα

Για το σκοπό αυτό οργανώνονται προγράμματα:

-Ψυχαγωγίας, όπως εξόδοι και διακοπές

-Έκφρασης, όπως αθλητισμός και τέχνη

-Πληροφόρησης του κοινού, με έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικών εντύπων για επίκαιρα θέματα και επιστημονικές εξελίξεις.