Εργοδότηση με στήριξη

Με τη στήριξη των υπηρεσιών του κράτους το πρόγραμμα εργοδότησης με στήριξη προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση. Η λειτουργός του προγράμματος είναι υπεύθυνη για την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας για τα άτομα, τη συνεργασία με τους εργοδότες και τη στήριξη των ατόμων στο χώρο εργασίας τους για όσο καιρό χρειάζεται, μέχρις ότου γίνουν όσο το δυνατό πιο ανεξάρτητη και παραγωγικοί. Σε συνεργασία με τους ειδικούς θεραπευτές οι λειτουργοί προγραμμάτων είναι σε θέση να προσφέρουν και υπηρεσίες στήριξης προς τα άτομα και τις οικογένειες τους.

Η προσωπική στήριξη παρέχεται μέσα από τις υπηρεσίες ειδικού καθοδηγητή εργασίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση της κατάλληλης εργασίας σύμφωνα με τις προτιμήσεις και δυνατότητες των ατόμων, της εκπαίδευσης των ατόμων στο χώρο εργασίας και γενικά της μακρόχρονης εποπτείας του ατόμου και επίλυσης οποιονδήποτε προβλημάτων προκύπτουν. Γίνονται επίσης προσπάθειες κοινωνικοποίησης των ατόμων με τη διοργάνωση εκδηλώσεων ψυχαγωγικού περιεχομένου ούτως ώστε τα άτομα αυτά να ξεφεύγουν από τη περιθωριοποίηση που χαρακτηρίζει την ζωή τους.

Ο θεσμός μπορεί να εξυπηρετήσει άτομα με οποιοδήποτε είδος αναπηρίας ιδιαίτερα άτομα με υστέρηση, άτομα με πολλαπλές σωματικές αναπηρίες, διάφορα σύνδρομα κλπ. Ο βαθμός και το είδος της αναπηρίας δεν αποτελούν εμπόδιο για την αποκατάσταση και υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα ατόμων με ελαφριές αναπηρίες που αποκαταστάθηκαν.