Κέντρο Εκπαίδευσης και Πληροφόρησης

Προγράμματα επιμόρφωσης για ειδικούς, εκπαιδευτές και βοηθητικό προσωπικό τόσο για τις ανάγκες του χώρου, όσο και για τις ανάγκες άλλων χώρων με παρόμοιο πρόγραμμα εργασίας.