Σπίτι – Κοινότητα

Το σπίτι λειτουργεί στον ίδιο χώρο του Κέντρου, αλλά εντελώς ανεξάρτητα. Σε αυτό διαμένουν 5 άτομα. Βασικό κριτήριο για την ένταξη των ατόμων είναι η ηλικία (σίγουρα άνω των 18) αλλά και η προϋπόθεση ότι τουλάχιστο ο ένας από τους δύο γονείς να μη βρίσκεται στη ζωή. Αυτό έχει τεθεί για να εξυπηρετηθούν άτομα τα οποία πραγματικά χρειάζονται άμεσα αυτού του είδους στήριξη. Τα άτομα που διαμένουν στο Σπίτι έχουν βαριά κυρίως νοητική υστέρηση και πολλαπλές σωματικές αναπηρίες.

Οι αρχές της λειτουργίας του Κέντρου ημερήσιας φροντίδας διέπει και το Σπίτι στη κοινότητα με τη διαφορά ότι στο Σπίτι δίνεται περισσότερη έμφαση στη φροντίδα, ψυχαγωγία, ιατρική φροντίδα και γενικά τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο την οικογενειακή ζωή. Οι ένοικοι έχουν την ευκαιρία, όπου υπάρχει η δυνατότητα, να επισκέπτονται τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας και να παίρνουν όποιες υπηρεσίες στήριξης χρειάζονται από εκεί, αφήνοντας το σπίτι μακριά από επισκέψεις θεραπευτών, εκπαιδευτών που θα αλλοίωναν τον οικογενειακό του χαρακτήρα.

Σκοπός είναι η αποιδρυματοποίηση των ατόμων από υπηρεσίες με μεγάλους αριθμούς και η ένταξη τους στην κοινότητα με ποιοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα. Το Σπίτι στην Κοινότητα λειτουργεί επί 24ωρη βάση, χωρίς κλείσιμο τις διακοπές, όπως οποιοδήποτε σπίτι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει φροντίδα, εκπαίδευση, όπου υπάρχει περιθώριο μάθησης και ψυχαγωγία. Τα άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές έχουν τις ίδιες ανάγκες με όλους, απλά προσαρμόζουμε το περιβάλλον τους με σκοπό να νοιώθουν όσο πιο πολλή γαλήνη και χαρά.