Συνεργασία με άλλους φορείς

Για την επίτευξη των στόχων της η Ελεούσα του Κύκκου συνεργάζεται με:
• κυβερνητικές υπηρεσίες
• οργανωμένους φορείς στο χώρο της βαριάς αναπηρίας
• εθελοντικές οργανώσεις
• Ευρωπαϊκές χώρες και άλλους φορείς του εξωτερικού.